Mobil Sohbetmobil sohbet

 Mobil Sohbet

Mobil Sohbet Yazıları, mobil için il k önce düzeyli bir sohbet bilginiz olması gerekmektedir mobil sohbet demek güzel yazıları birleştirerek güzel bir bütün oluşrarak sohbet katılarak güzel bir mobil sohbet başlangıcınız olması lazım arkadaşlar lütfen sohbete katılmayı unutmayın !

 

  1. Sohbet: 1. Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl, 2.söyleşi.

Söyleşi: 1. Sohbet. 2. Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı. 3. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet.

Musahabe: Konuşma, görüşme, söyleşi.

Hoşsohbet: Güzel ve tatlı konuşan (kimse).

Nükte: 1. İnce anlamlı, düşündürücü ve sakalı söz, espri.2.Yazıda, resimde, sözde ve davranış­ta İnce, derin anlam, espri

Nüktedan: İnce, güzel nükteler yapan (kimse), nükteci.

TDK TÜRKÇE SÖZLÜK

  1. SOHBET (SÖYLEŞİ)

“Sohbet yazıları da bir fikri açıklayan, geliştiren yazılardır. Makalelerden ve fıkralardan farkı, üslubun­da ve anlatımındadır. Makalenin ağırbaşlı ve ciddi havası burada yerini tatlı bir samimiyete bırakır. Dikkat ederseniz dostlarınızla konuşurken senli – benli bir hava içinde dertleşir, fikirlerinizi fazla derinliğe kaçma an, ağır ve ilmi çözümlemelere girişmeden ortaya serer, açıklar ve bir hal yolu bulmaya çalışırsınız. Sohbet yazıları da bu nitelikleri taşır: okuyucuda yazarla sohbet ediyormuş etkisini bırakır. Gerçekten yazar kuyucu karşısına bir arkadaş canlısı olarak çıkmış alçak gönüllü bir dosttur. İnsan ruhunu, insan zaaflarını ilen, tarafsız bir görüşle gerçekleri görebilen, ortaya serebilen, çözümleyebilen bir psikologdur.

Sohbet yazılarında da fıkralarda olduğu gibi kişisel görüşler ortaya serilir. Yazar burada insanları etkileyebilme yolunun samimiyet olduğunu bildiğinden yazısında önce bu samimi havayı yaratmaya çalışır. Bu amaçla sıcak, samimi, kıvrak bir anlatım yolu seçer. Dil, açık, sade ve durudur. Sohbet yazılarını kültür seviyesi ne olursa olsun her okuyucu rahatça okuyabilir ve anlayabilir. Fikir yazıları yazabilmek için geniş bir bilgi ve kültüre sahip olmak gerekliliği hiç bir zaman unutulmamalı Sohbetler de bunun yanı sıra yazarın okuyucu psikolojisini bilmesi gerekir. Öyle ki yazar, konunun ağırlaşmaya başladığı yerde bir nükte veya fıkra koyup ilgiyi canlı bir şekilde istenilen yöne çeker. Tecrübelerden çıkarılan gerçekleri bir atasözü veya bir vecize ile perçinler. Yine tecrübelerden çıkarılan gerçekle­ri ortaya sererken tarihten faydalanır, halkı vermek isterken folklora el atar. Dostlarımızla yaptığımız soh­betlerde de aynı usule başvurarak daima ilgi çekici, güzel konuşan, çevresine bir şeyler verebilen bir insan olmaya çalışmaz mıyız? İşte sohbet yazılarında da yazar aynı çabayı göstermektedir.

Dolayısıyla, sohbet yazıları yazmak için samimi ve akıcı bir üslubun yanı sıra her tarafa kol salan bir bilgi ve kültür zenginliği ister. Fikir yazılarına “sohbet” niteliği vermek fikrin ağır temposuna bir ahenk, zevk ve çeşni katar; okuyucuyu samimiyetine inandırdığı için rahatlıkla etki sahasına çeker. Yazar kişisel görüşlerini ortaya sererken pişkin ve ustadır. Okuyucunun zihnini kamçılamaya çalışırken maksadına ulaşmak için ara sıra duygu tellerine de basmaktan çekinmez. Veya acı durumları ortaya sererken dertleşmek kaygısıyla, teselli etmek isteğiyle ruhunu okuyucunun ruhuna eş eder, onunla birlikte üzülür, şikâyet eder. Bazen de olayların üstüne çıkarak öğüt veren, doğru yollara ışık tutan, olgun bir kimse durumuna geçer. Bütün gaye, okuyucuyu tatlı bir samimiyet gösterisi ile çekmek, kendi havasına sürüklemektir. Bir sohbet yazarı etkili olabilmek için samimi olması gerektiğine inanır; bu yolda bütün gücünü ve zekâsını kullanarak tatlı, akıcı bir üslup yaratır.”

Kaynak: Sabahat Emir, Fikir Yazıları Nasıl Yazılır, Emir Yay. İst.

 

Söyleşi: “Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel ya da günlük sanat olayları­dır. Fakat konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır. İnsanlar karşılıklı konuşmayı sevdiklerinden, söyleşi türündeki yazıları okumayı severler. İyi bildiği ve herkesin ilgilendiği bir konuda çoğu kişi söyleşi yazabilir. Bunun için bir konuda, ne söylene­ceğini bilmenin yanı sıra, nasıl söyleneceğini bilmek gerekir. Söylenecekler, küçük şakalarla daha Çekici duruma getirilebiliri İyi bir dinleyici olmak, iyi bir söyleşi yazmak İçin önemlidir. Usta bir söyleşi yazarı çok ağır konuları bile herkesin okuyup anlayabileceği bir duruma getirir.”

(Canan İLERİ, Yazılı Anlatım Türleri I)

SOHBET YAZISI

  • Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuşması,
  • Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici davranmaması,
  • Daha çok yazarın kişisel düşünceleri ağırlık kazanması,
  • Yazarın samimi, içten bir ifade tarzıyla yazması,
  • Yazarın çeşitli güncel olayları da kullanarak duygu ve düşüncelerini desteklemesi,
  • Gazete ve dergi yazıları olması,
  • Dil, rahat ve esnektir.
  • Konu güncel olduğundan dil daha serbesttir

İçindekiler

önceki yazımızda « makelemiz var.

Sohbet
Makale Yazarı :
heart 255 Kez Okundu
Yazı kategorisi : Genel
yorum yorum yok


Mobil Sohbet İle Benzer Sohbet YazılarıMobil Sohbet yazına yapılan yorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.