Din Nedir ?Din Nedir

DİN NEDİR?

İlk insan, aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem’dir. Hz. Adem‘den (a.s.) bugüne kadar bütün toplumlarda din insanlığın hayatına yön vermiş; ahlak, hukuk, siyaset, iktisat, aile, eğitim, kültür, medeniyet gibi bireysel ve toplumsal bütün alanlarda kaynaklık etmiştir.

  • Din, insanın Allah (c.c.), tabiat ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyerek hayatını anlamlandıran ve ona yön veren kurallar bütünüdür.
  • Allah’a (c.c.) inanma ve kulluk etmedir.
  • Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile akıl sahibi insanlara gönderilen, onları kendi tercihleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür.
  • İnsana kendi mahiyetini, varlık amacını, Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı görevlerini bildiren bir öğretidir.
  • Allah’ın (c.c.) emir ve tavsiyeleri ile çizdiği bir yol, takip etmemizi istediği bir hayat tarzıdır.
 • Allah’ın (c.c.) insanlardan yapmalarını ve yapmamalarını istediği şeylerin tamamıdır.

 Din Kaynağı

Din duygusu insanda doğuştan mevcuttur. İnsanın sahip olduğu bu din duygusu, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den itibaren ilahi vahiy ile de desteklenmiştir Çünkü sadece bu duyguya dayanarak dünyadaki varlık sebebimizi ve görevlerimizi, Allah’ın emir ve yasaklarını bilmemiz mümkün olamazdı. Allah bu konuları aydınlatmak için peygamberler göndermiş, onlar aracılığıyla vahyini biz insanlara ulaştırmıştır.

Kısacası din duygusunun kaynağı fıtrat (insanın doğuştan sahip olduğu özellikler), dini esansların kaynağı işe vahiydir.

“O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30.ayet)

“Her çocuk fıtrat üzre doğar.” (Müslim, Kader, 22)

Dinin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

 • İnsanın aklına, kalbi ve ruhuna hitap ederek davranışlarını iyileştirir, nefsini temizlemesine yardımcı olur.
 • Bireysel ve toplumsal hayatın Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürmesini sağlar.
 • İnsanın dünyaya ne için geldiği, yaratılış amacının ne olduğu, öldükten sonra neler olacağı gibi konulardaki merakını tatmin eder, sorularına cevap verir.
 • İnsanın Allah’a gönülden bağlılık duymasını sağlar ve onu yaratılmışlar önünde eğilmekten kurtarır. Böylece insana gerçek özgürlük ve bağımsızlığın hazzını tattırır.
 • İnsanı ölüm korkusu ve yokluk endişesi gibi sıkıntılardan kurtarır.
 • Dua, niyaz, ibadet gibi dini tecrübelerle insandaki güvenme, sığınma, bağlanma ihtiyacını karşılar.
 • İnsanlar arasında hak, adalet, iyilik gibi erdemleri yaygınlaştırır.
 • İnsanların birbirine karşı hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilmelerini  sağlar. Böylelikle toplumsal hayatın huzur ve sükun içinde sürmesine katkıda bulunur.

 

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame Suresi, 36.ayet)

İçindekiler


Sohbet
Makale Yazarı :
heart 305 Kez Okundu
Yazı kategorisi : Dini Bilgiler
yorum yorum yok


Din Nedir ? İle Benzer Sohbet YazılarıDin Nedir ? yazına yapılan yorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.